Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Medborgarskap - Finlands ambassad, Aten : Tjänster : Medborgarskap

FINLANDS AMBASSAD, Aten

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
Tel. +30-210-72 55 860
E-post: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Medborgarskap

Kundservice

Kundservice för pass, identitetskort, uppehållstillstånd samt andra konsulära tjänster mån – fre kl.  9.00 - 12.00 måste beställas på förhand genom reservationssystemet

Finlands ambassad i Aten
Tel: +30 210 7255 860 mån - fre 8.30 – 16.15
E-mail: sanomat.ate@formin.fi

I nödsituationer utanför kontorstid ring utrikesministeriets jour +358 9 160 55555

Barns medborgarskap

Barn till en finsk mor blir alltid finsk medborgare vid födseln (gäller barn födda efter 1 september 1984). Barn till en finsk far får finskt medborgarskap vid födseln endast om föräldrarna är gifta med varandra.

Om barnets far är finsk medborgare men föräldrarna inte är gifta med varandra vid tiden för barnets födelse, får ett barn som är fött utomlands inte faderns medborgarskap. I sådana fall får barnet finskt medborgarskap automatiskt om föräldrarna gifter sig med varandra eller efter medborgarskapsanmälan då föräldrarna flyttar till Finland med barnet.

Dubbelt medborgarskap

Barn kan få medborgarskap i två länder vid födseln om föräldrarna är gifta med varandra och har olika medborgarskap. Som vuxen kan man endast få dubbelt medborgarskap då man utan eget initiativ tilldelas medborgarskap i ett annat land. Detta kan ske till exempel genom giftermål.

Om barnets mor är finsk medborgare och barnets far är norsk medborgare och de inte är gifta med varandra, kan barnets far som vårdnadshavare få norskt medborgarskap till sitt barn genom anmälan till länsstyrelsen. I detta fall förlorar barnet enligt finsk lagstiftning inte sitt finska medborgarskap utan blir medborgare både i Norge och Finland.

En person som är född och bor utomlands och har dubbelt medborgarskap i Finland och ett annat land, kan förlora sitt finska medborgarskap automatiskt då han fyller 22 år. Man kan också ha kvar det finska medborgarskapet automatiskt i vissa fall:

  1. om man har bott minst sju år i de nordiska länderna (gäller enbart de som fyller 22 år från och med den 10 mars 1999 eller därefter) eller
  2. om man mellan sitt 12 och 22 levnadsår har bott i Finland sammanlagt 4 månader eller regelbundet semestrat där

Är man osäker på,om man får behålla medborgarskapet eller inte, kan man göra en förfrågan till Migrationsverket i Finland (avgiften är 200 mark).

Automatiskt bibehållande och automatisk förlust av finskt medborgarskap vid 22 års ålder - Migrationsverket 

Dubbelt medborgarskap och värnplikt

En finsk medborgare som också är medborgare i Sverige, Norge eller Danmark är inte värnpliktig i Finland. En person med dubbelt medborgarskap kan dock frivilligt göra sin värnplikt i Finland. Det kan vara fördelaktigt för personer med dubbelt medborgarskap att se till folkbokföringsmyndigheterna i båda länderna har uppgifter om det dubbla medborgarskapet.

Före detta finska medborgare

Om en före detta finsk medborgare, för närvarande norsk medborgare önskar få tillbaka sitt finska medborgarskap måste han/hon först flytta till Finland permanent. Hon/han kan därefter direkt efter folkbokföring i Finland lämna in en medborgarskapsanmälan till den lokala polisstationen.

Ytterligare uppgifter i medborgarskapsfrågor får du från Finlands ambassad, eller från medborgarskapsenheten vid Finlands migrationgverket +358 71 873 0431, medborgarskapsärenden tisdag, onsdag och torsdag kl. 14.00 - 15.00.

Medborgarskap / Dubbelt medborgarskap

Inrikesministeriet i Finland förbereder som bäst en ändring av medborgarskapslagen. Mera information om lagberedningen ges på migrationsverket.

Migrationsverket

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.3.2018


© Finlands ambassad, Aten | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter