Στο περιεχόμενο
Υποργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας

Φινλανδία - αναμφισβήτητα ένας πρωτοπόρος της δημοκρατίας - Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα : Επικαιρότητα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Αθήνα

Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 Αθήνα
Τηλ:- +30-210-72 55 860
E-mail: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Μικρότερα γράμματαΜεγαλύτερα γράμματα
 
Ειδήσεις, 27/1/2017

Φινλανδία - αναμφισβήτητα ένας πρωτοπόρος της δημοκρατίας

Η Φινλανδία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που χορήγησε στις γυναίκες τόσο το δικαίωμα του εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι.

Εκτός Ευρώπης, η  Νέα Ζηλανδία χορήγησε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου το 1893 και η Αυστραλία επέτρεψε στις  γυναίκες τόσο να εκλέγουν όσο και να εκλέγονται στις εκλογές του 1902. Ωστόσο, οι  Φινλανδέζες ήταν οι πρώτες που άσκησαν και τα δύο αυτά δικαιώματα.

Photo: Unkonown photographer 1907, City Museum of Helsinki
Ensimmäisten yksikamaristen valtiopäivien naiskansanedustajia, Kuva: Tuntematon valokuvaaja, 1907,Helsingin kaupunginmuseo
Nineteen women were elected as Members of Parliament in the first Finnish parliamentary elections in 1907. In the photo sitting from left Hilja Pärssinen, Alli Nissinen, Lucina Hagman, Alexandra Gripenberg, Evelina Ala-Kulju, Liisa Kivioja. Behind from the left Dagmar Neovius, Hedvig Gebhard, Iida Vemmelpuu, Hilda Käkikoski, Miina Sillanpää, Hilma Räsänen, Maria Laine

Γενική απεργία ανοίγει το δρόμο για ριζική κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση

Η πιο εμφανής και εκτεταμένη επίπτωση της Γενικής Απεργίας του 1905 ήταν αναμφισβήτητα η υιοθέτηση της αρχής του καθολικού και ισότιμου δικαιώματος ψήφου στη Φινλανδία.  Σε διεθνή σύγκριση, τα σημαντικότερα αποτελέσματα ήταν η επικύρωση, το 1906, κοινοβουλευτικού συστήματος με ένα μόνο νομοθετικό σώμα και η επίτευξη του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις γυναίκες.

Παρότι ο αριθμός των ατόμων που είχαν δικαίωμα ψήφου επεκτάθηκε ριζικά ανάμεσα στις μεσαίες και κατώτερες τάξεις, οι κύριοι καρπωτές της εκλογικής μεταρρύθμισης ήταν οι γυναίκες, οι οποίες απελευθερώθηκαν από τους περιορισμούς που σχετίζονται όχι μόνο με το φύλο τους, αλλά την τάξη και τον πλούτο, και ιδιαίτερα οι παντρεμένες γυναίκες, των οποίων οι σύζυγοι δεν θα ενεργούσαν πλέον ως κηδεμόνες των συζύγων τους .

Γυναίκες και ψήφος

Δεκαεννέα γυναίκες εξελέγησαν ως μέλη του Κοινοβουλίου στις πρώτες φινλανδικές βουλευτικές εκλογές το 1907. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες που έκαναν χρήση του δικαιώματος ψήφου στις πρώτες βουλευτικές εκλογές.  Η κατανομή των φύλων επίσης απουσιάζει.

Στις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές της ανεξάρτητης Φινλανδίας, το 1919, η συνολική προσέλευση ψηφοφόρων ανήλθε στο  67,1% , εκ του οποίου 65,1% ήταν γυναίκες και 69,5% άνδρες.

Οι εκλογές του 1945 ήταν η αφετηρία για μια μακρά περίοδο ενεργού συμμετοχής των ψηφοφόρων.  Οι παράγοντες που αύξησαν την ενεργητικότητα περιελάμβαναν  τη γενική ατμόσφαιρα μετά τον πόλεμο, τις εντάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις, τον αυξημένο αριθμό των εκλογικών περιφερειών και την εξάπλωση της μαζικής επικοινωνίας.

Γυναίκες επιρροής

Το 1907, ο αριθμός των εκλεγμένων γυναικών ήταν 19, με το μερίδιο των γυναικών βουλευτών στο 9,5%.  Μεταξύ αυτών ήταν η Lucina Hagman, ιδρυτής και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων για τα Δικαιώματα των Γυναικών στη Φινλανδία. Η  Hagman πίστευε ότι η μικτή εκπαίδευση θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο σεβασμό μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ήταν η πρώτη Φινλανδέζα που της απονεμήθηκε ο τίτλος της καθηγήτριας το 1928. Η πρώτη γυναίκα υπουργός της Φινλανδίας ανέλαβε καθήκοντα το 1926, όταν η Miina Sillanpää διορίστηκε Αναπληρωματικός  Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο αριθμός των γυναικών έφθασε στα υψηλά όλων των εποχών στην εκλογική θητεία 2011-2015, όταν 85 γυναίκες (42,5%) εξελέγησαν Βουλευτές.

Επιχειρήματα που στρέφονται εναντίον των γυναικών που εκλέγονται, όπως ότι ο ρόλος των γυναικών είναι στο σπίτι, έχουν αναιρεθεί εδώ και πολύ καιρό.

Το κέιμενο βασίζεται στη δημοσίευση της κυρίας  Irma Sulkunen The General Strike and women's suffrage (The web site Centenary of women's full political rights) και στο Women's suffrage 110 years information package by Päivi Erkkilä and Joni Krekola.

Εκτύπωση σελίδας

Αυτό το κείμενο

Ενημέρωση 27/1/2017


© Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα | Στοιχεία επικοινωνίας