Στο περιεχόμενο
Υποργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας

9 Απριλίου - ημέρα γιορτασμού της Φινλανδικής γλώσσας - Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα : Επικαιρότητα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Αθήνα

Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 Αθήνα
Τηλ:- +30-210-72 55 860
E-mail: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Μικρότερα γράμματαΜεγαλύτερα γράμματα
 
Ειδήσεις, 8/4/2016

9 Απριλίου - ημέρα γιορτασμού της Φινλανδικής γλώσσας και του Agricola

Ο φινλανδός επίσκοπος του 16ο αιώνα, ο Mikael Agricola, δημιούργησε την κλασσική Φινλανδική γλώσσα. Είναι γνωστός ως μέγας ανθρωπιστής, ένας πολυμαθής θεολόγος και γλωσσολόγος.

Mikael Agricola
Το άγαλμα του Mikael Agricola από τον Oskari Jauhiaisen το έτος 1952

Το πρώτο δημοσιευμένο έργο του Mikael Agricola είναι το Abckiria (Αλφαβητάριο) το 1543, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά κατήχηση, όχι μόνο για τα θεμέλια της Χριστιανικής πίστης, αλλά επίσης για την αλφαβήτα και τους αριθμούς.

Η μετάφραση της Καινής Διαθήκης από τον Agricola δημοσιεύτηκε το 1548. Συνέχισε το μεταφραστικό του έργο, με σκοπό να μεταφράσει ολόκληρη τη Βίβλο στα Φινλανδικά, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε εξ΄αιτίας της έλλειψης πόρων.

Η βάση των μεταφράσεων αλλά και του υπόλοιπου λογοτεχνικού έργου του Mikael Agricola, ήταν η κεντρική ιδέα της Μεταρρύθμισης, ότι δηλ. ο λόγος του Θεού θα πρέπει να μεταδοθεί στους ανθρώπους στη δική τους γλώσσα. Αυτό θα επιτυγχάνετο με δύο τρόπους: αφενός, λειτουργικά κείμενα αποφασιστικής σημασίας έπρεπε να αποδοθούν στη φινλανδική γλώσσα για χρήση του κλήρου, ώστε η λειτουργία να γίνεται στα φινλανδικά.

Αφετέρου, η Βίβλος έπρεπε να μεταφραστεί στα φινλανδικά και οι άνθρωποι να διδαχθούν προοδευτικά να την διαβάζουν. ΄Ετσι, για τον Agricola, η φινλανδική γλώσσα δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά η έκδοση στα φινλανδικά εξυπηρετούσε έναν αμιγώς πρακτικό σκοπό.

Εκτύπωση σελίδας

Ενημέρωση 8/4/2016


© Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα | Στοιχεία επικοινωνίας