Στο περιεχόμενο
Υποργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας

Σχετικά μ΄αυτή τη σελίδα - Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα : Επικαιρότητα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Αθήνα

Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 Αθήνα
Τηλ:- +30-210-72 55 860
E-mail: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Μικρότερα γράμματαΜεγαλύτερα γράμματα
 

Σχετικά μ΄αυτή τη σελίδα

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα

Παρακαλούμε  βρείτε τις λειτουργίες γλωσσικών επιλογών, μεγέθους στοιχείων και αναζήτησης  στην κορυφή της σελίδας.

Οι γλωσσικές εκδοχές λειτουργούν σε διαφορετική διαχωριστική επιφάνεια χρήστη. Στη δεξιά πλευρά κάθε σελίδας, αναφέρεται εάν το ίδιο περιεχόμενο είναι επίσης διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες.

Η λειτουργία αναζήτησης είναι βασισμένη στην αναζήτηση ελευθέρου κειμένου. . Η αναζήτηση παρέχει στους επισκέπτες την επιλογή να περιορίσουν την αναζήτηση και οι λέξεις μπορούν να περικοπούν χρησιμοποιώντας το σύμβολο *- και τους συνδετήρες Boolean, όπως το AND ή OR.

Στη δεξιά πλευρά κάθε σελίδας,  παρέχονται πληροφορίες για τις πιθανές ξενόγλωσσες εκδοχές του υλικού  στη σελίδα και συνδέσεις με άλλες σελίδες σχετικές με το αντικείμενο. Οι σχετικές συνδέσεις έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες:  Επίσης σ' αυτή τη σελίδα, Σχετικά θέματα σε άλλες Ιστοσελίδες Ξένων  Υπηρεσιών, και Σχετικές Ιστοσελίδες

RSSFeed

΄Ολο το υλικό στην υποενότητα Τρέχουσες Υποθέσεις μπορεί επίσης να ελεγχθεί με RSS feed (ReallySimpleSyndication/RichSiteSummary)). Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν σε μια ομάδα πληροφόρησης και να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις των αναπροσαρμογών. Αυτό βοηθά να αποφεύγονται οι συνεχείς επισκέψεις στην ιστοδελίδα προκειμένου να ενημερωθούν για τα νέα και διαφοροποιημένα περιεχόμενα . Οι RSS feeds  απεικονίζονται με εικονίδιο RSS feed RSS.

΄Ενας RSSfeedαπαιτεί έναν αναγνώστη που μπορεί να μεταφορτωθεί από το Διαδίκτυο δωρεάν.

Οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση RSS είναι διαθέσιμες, παραδείγματος χάριν στη διεύθυνση

Πολιτική περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα για τα κείμενα, τις εικόνες και τα webcasts που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Πρεσβεία της Φινλανδίας ή σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη που αναφέρονται σε σχέση με το δημοσιευμένο υλικό. Παραδείγματος χάριν, τα πνευματικά δικαιώματα για τις εικόνες μπορεί να ανήκουν σε άλλους αλλά η Πρεσβεία έχει έρθει σε συμφωνία για τη χρήση των φωτογραφιών.

Η σύνδεση με τα κείμενα είναι ελεύθερη και τα κείμενα μπορούν να παρατεθούν αυτούσια εφ' όσον αναφέρεται η πηγή. Άλλο είδος χρήσης του υλικού πρέπει να συμφωνηθεί ξεχωριστά με την Πρεσβεία της Φινλανδίας.

Η σύνδεση με μεμονωμένες φωτογραφίες αποκηρύσσεται κατηγορηματικά.

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Ευπροσδιόριστες προσωπικές πληροφορίες χρηστών  δεν συλλέγονται. Δεν χρειαζόμαστε λεπτομέρειες επαφής των χρηστών για άλλο σκοπό πέρα από το να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στην ανατροφοδότησή τους.

Ευθύνη

Η  Πρεσβεία της Φινλανδίας αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, η οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη.

Η Πρεσβεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών των συνδεδεμένων σελίδων που διατηρούνται από άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η υπηρεσία διατηρείται από την Πρεσβεία της Φινλανδίας σε συνεργασία  με το Τμήμα Δικτυακής 

Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Υπουργείου.

Εκτύπωση σελίδας

Αυτό το κείμενο

Ενημέρωση 22/4/2008


© Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα | Στοιχεία επικοινωνίας