Στο περιεχόμενο
Υποργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας

Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα: Προξενικές Υποθέσεις: Βίζα και Άδεια διαμονής

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Αθήνα

Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 Αθήνα
Τηλ:- +30-210-72 55 860
E-mail: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  | 
Μικρότερα γράμματαΜεγαλύτερα γράμματα
 

Βίζα και Άδεια διαμονής

Ποιός χρειάζεται βίζα για τη Φινλανδία;

Χώρες που δεν χρειάζονται και χώρες που χρειάζονται βίζα για τη Φινλανδία


Αίτηση για άδεια παραμονής και εργασίας στη Φινλανδία

Αιτήσεις για  προσωρινή άδεια παραμονής και εργασίας στη Φινλανδία  πρέπει να υποβάλλονται στην Ελλάδα,  στα γραφεία της Φινλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικές με την άδεια παραμονής και εργασίας διατίθενται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μετανάστευσης.

Εκτύπωση σελίδας

Αυτό το κείμενο

Ενημέρωση 17/5/2018


© Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα | Στοιχεία επικοινωνίας