Στο περιεχόμενο
Υποργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας

Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα: Πρεσβεία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Αθήνα

Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 Αθήνα
Τηλ:- +30-210-72 55 860
E-mail: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Μικρότερα γράμματαΜεγαλύτερα γράμματα
 

Πρεσβεία

Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα

Ως στοιχείο της Διπλωματίας, το δίκτυο των Φινλανδικών Διπλωματικών Αποστολών παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς και προβλέψιμου αύριο για κάθε Φινλανδό πολίτη.  Φινλανδικές Διπλωματικές Αποστολές , εγκατεστημένες σε διάφορα μέρη του κόσμου, παρέχουν  ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους Φινλανδούς και τη Φινλανδική παροικία.

΄Ενα σύνολο 189 χωρών είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών.  Η Φινλανδία έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με 170 χώρες , ενώ σε 76 έχει εγκαταστήσει Πρεσβείες.  Επιπλέον, έχει 7 μόνιμες αντιπροσωπείες σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως στην ΕΕ,  ΟΗΕ, ΟΑΣΕ και ΟΟΣΑ.  Γενικοί Πρόξενοι είναι επικεφαλής 7 Γενικών Προξενείων.  Το πεδίο αρμοδιότητας των Πρεσβευτών που δεν διαμένουν στη χώρα διαπίστευσης καθώς και των τεσσάρων Περιοδευόντων Πρεσβευτών που είναι διορισμένοι στο Ελσίνκι, καλύπτουν 61 άλλες χώρες.

Η λειτουργία των Διπλωματικών Αποστολών στο εξωτερικό διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο, όπως ορίζεται στις Συνθήκες της Βιέννης περί Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων.

Τα κύρια καθήκοντα της Φινλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα είναι:
-  η καλλιέργεια διμερών πολιτικών και εμπορικο-οικονομικών
   σχέσεων στην Ελλάδα
-  η παρακολούθηση των ελληνικών απόψεων σε θέματα ΕΕ 
   και η αναφορά τους στη Φινλανδία
-  η προώθηση της Φινλανδίας στην Ελλάδα , η ενημέρωση σε
   διάφορα επίπεδα  και οι πολιτιστικές υπηρεσίες
-  η επίβλεψη των συμφερόντων των Φινλανδικών εταιριών   
   και βιομηχανίας
-  οι προξενικές υποθέσεις

Το έργο στους τομείς της πολιτικής και του εμπορίου, αποτελεί παραδοσιακά τη βάση του έργου της  Πρεσβείας.  Ανάγεται στη συζήτηση, ανάλυση και αναφορά των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα , στην οικοδόμηση δικτύου επαφών, τη μέριμνα πρακτικών διαδικασιών που αφορούν σε επισκέψεις αρχηγού κράτους, υπουργικές κλπ.

Οι προξενικές υπηρεσίες προστατεύουν τα συμφέροντα των Φινλανδών πολιτών στην Ελλάδα.  Αυτές περιλαμβάνουν χορήγηση διαβατηρίων και πιστοποιητικών, βίζα σε αλλοδαπούς που ταξιδεύουν στη Φινλανδία, παροχή βοήθειας σε Φινλανδούς πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη. Εκτός της Πρεσβείας, που εδρεύει στην Αθήνα, η Φινλανδία έχει Επίτιμα Προξενεία σε 7 άλλες πόλεις.

Η Πρεσβεία επίσης ενημερώνει δημοσιογράφους τοποθετημένους στην Ελλάδα και προωθεί την εικόνα της Φινλανδίας , παρακολουθεί όσα αναφέρονται στον ελληνικό τύπο  περί Φινλανδίας και διεθνούς πολιτικής.

Εκτός από την Ελλάδα, η Αλβανία εμπίπτει επίσης στη δικαιοδοσία της Πρεσβείας.

Εκτύπωση σελίδας

Αυτό το κείμενο

Ενημέρωση 13/1/2017


© Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα | Στοιχεία επικοινωνίας