Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Aten: Ambassaden

FINLANDS AMBASSAD, Aten

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
Tel. +30-210-72 55 860
E-post: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Ambassaden

Finlands beskickningar utomlands

Finlands närverk av beskickningar har som en del av utrikesförvaltningen en central uppgift i att säkra en trygg och förutsägbar framtid för alla finländare. Finlands beskickningar runt om i världen betjänar på ett mångsidigt sätt finländarna och det finländska samhället.

Det finns sammanlagt 189 medlemsstater i FN. Finland har diplomatiska relationer med 170 stater. I 76 av dem har Finland en ambassad. Dessutom har Finland 7 permanenta representationer i internationella organisationer som EU, FN, OSSE och OECD. Det finns inalles 7 konsulat som leds av en generalkonsul. Dessutom sköts ytterligare 61 stater av sidoackrediterade ambassadörer och av fyra i Helsingfors stationerade ambulerande ambassadörer.

Den folkrättsliga grunden för beskickningarnas verksamhet utgörs av den allmänna Wienkonventionen som reglerar diplomatiska och konsulära relationer.

De centrala uppgifterna för Finlands ambassad i Grekland är:
– skötsel av bilaterala politiska och ekonomiska relationer med Grekland
– uppföljning av Greklands ståndpunkter i olika EU-frågor och
   rapportering av dem till vederbörande ministerium
– främjande av Finland-kunskap i Grekland, samt olika kultur-  och
  informations uppgifter
– övervakande av finländska industrins och företags intressen
– konsulära tjänster

 Ambassadens politiska och ekonomiska uppgifter bildar traditionellt verksamhetens stomme. De innebär förhandlingar, skapande av kontakter, uppföljning av politisk och ekonomisk utveckling samt rapportering till finländska statliga instanser, organisationer och företag. Till uppgifterna hör även organisering av officiella tillställningar.

Ambassadens konsulära tjänster består av pass- och visumärenden, notariattjänster och att hjälpa nödställda finländare. Finland har även 7 honorära konsulat runt om i Grekland.

Ambassaden svarar på frågor från enskilda medborgare och journalister. Ambassaden följer även med hur den lokala pressen skriver om Finland och om annan internationell politik. 

Till ambassadens verksamhetsområden hör förutom Grekland även Albanien.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.1.2017


© Finlands ambassad, Aten | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter