Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Aten: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Aten

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
Tel. +30-210-72 55 860
E-post: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 13.10.2017 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg

Pressmeddelande 179/2017
13.10.2017

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 16 oktober. Utrikesminister Timo Soini representerar Finland vid mötet. Under mötet behandlas Turkiet, Iran, Nordkorea och EU:s politik för de mänskliga rättigheterna.

Utrikesministrarna ska föra diskussion om situationen i Turkiet med fokus på situationen för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten och landets roll i regionen.

Utrikesministrarna ska också ta upp genomförandet av avtalet om Irans kärnprogram med beaktande av Förenta staternas nya linje i förhållande till avtalet som ska offentliggöras just före rådets möte. I rådet befästs EU:s engagemang i Iranavtalet.

Under mötet granskas den aktuella situationen i Nordkorea och rådet ska fatta beslut om att utvidga EU:s autonoma sanktioner. Finland anser att EU bör stödja försöken att lösa säkerhetsfrågorna i anslutning till Nordkoreas kärnvapenprogram.

Utrikesrådet ska också diskutera EU:s politik för de mänskliga rättigheterna som en del av den allmänna utrikes- och säkerhetspolitiken och verksamheten på internationella forum för de mänskliga rättigheterna. Finland anser att EU:s utrikespolitiska beslutsfattande bör effektiveras bland annat när det gäller frågor som rör de mänskliga rättigheterna. 

Rådet ska godkänna EU:s nya strategi för Afghanistan och fatta beslut om att starta en civil krishanteringsinsats (EUAM Iraq) för att reformera Iraks säkerhetssektor.

Ytterligare information: Matti Nissinen, utrikesminister Soinis diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 780 7546, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.10.2017


© Finlands ambassad, Aten | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter